Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen voor meer informatie.

 

Bezoekersadres

Rengerslaan 10, kamer A0.068

8917 DD Leeuwarden

 

Postadres

Postbus 1080

8900 CB Leeuwarden

Telefoon (receptie NHL Stenden Hogeschool)

+31 (0)88 9917000

 

 

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Joana Duarte (projectleider)

joana.da.silveira.duarte@nhlstenden.com

 

Mirjam Günther (senior onderzoeker en projectcoördinator)

mirjam.gunther@nhlstenden.com

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân