Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen voor meer informatie en/of deelname.

 

Bezoekersadres

Rengerslaan 10, kamer A0.068

8917 DD Leeuwarden

 

Postadres

Postbus 1080

8900 CB Leeuwarden

Telefoon (receptie NHL Stenden Hogeschool)

+31 (0)88 9917000

 

 

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Joana Duarte (projectleider)

j.duarte@nhl.nl

 

Mirjam Günther (senior onderzoeker en projectcoördinator)

m.guenther@nhl.nl

 

Klaske Jellema (adviseur)

k.jellema-van.der.meulen@nhl.nl

 

Wendy Dijkstra (student-assistent)

dijk1100@student.nhl.nl

 

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân