Tijdens het Talen4All project worden twee eindproducten ontwikkeld. Het eerste product is een app, Monstertaal. Het tweede product is de Talen4All website met een online toolbox met activiteiten.

Hieronder kunt u lezen wat deze eindproducten inhouden.

 

 

Monstertaal

 

 

Talen4all Toolbox

 

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een Talen4all-toolbox met een verzameling van alle in het project ontwikkelde meertalige activiteiten. Deze activiteiten worden ontwikkeld door leerkrachten van de deelnemende scholen in samenwerking met de Talen4all onderzoekers. De Toolbox zal activiteiten en lessen met instructie, toelichting en voorbeeldvideo’s bevatten die men direct kan toepassen in het onderwijs.De activiteiten zijn gericht op de bevordering van het Fries en andere minderheidstalen op school.

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân