Hieronder kunt u lezen wat deze eindproducten inhouden.

 

 

Monstertaal

 

 

Talen4all-Toolbox

 

Daarnaast werd een Talen4all-toolbox ontwikkeld met een verzameling van alle in het project ontwikkelde meertalige activiteiten. Deze activiteiten worden ontwikkeld door leerkrachten van de deelnemende scholen in samenwerking met de Talen4all onderzoekers. De Toolbox bevat activiteiten en lessen met instructie en toelichting die men direct kan toepassen in het onderwijs. De activiteiten zijn gericht op de bevordering van het Fries en andere minderheidstalen op school.

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân