Hieronder kunt u lezen wat deze eindproducten inhouden.

 

Monstertaal

 

Talen4all-Toolbox

 

 

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân