Activiteit

Doelstelling

In deze activiteit leren leerlingen elkaar de dagen van de week in verschillende talen. Dit bevordert een positieve houding ten opzichte van verschillende talen en culturen.

De leerlingen kennis laten maken met de talen van hun klasgenoten. Doordat de leerlingen hun thuistaal mogen gebruiken voelen ze zich ook meer gewaardeerd.

Met deze activiteit maken leerlingen  kennis met de talen die de mede-leerlingen spreken. De activiteit biedt daarnaast ondersteuning bij het leren van nieuwe woorden.

Met deze activiteit wordt het Friese taalbegrip van Friestalige en niet-Friestalige leerlingen vergroot door middel van het zingen van Friese liedjes.

De leerlingen leren de namen van verschillende kledingstukken in het Fries en proberen deze te vertalen vanuit hun eigen taal. De voertaal van de les is Fries.

Met deze activiteit maken leerlingen al zingend op een speelse wijze kennis met andere talen. Alle talen uit de klas (en daarbuiten) kunnen betrokken worden bij deze activiteit.

Met deze activiteit leren leerlingen tellen in meerdere talen; niet alleen in het Nederlands of Engels maar ook in andere talen die gesproken worden in de klas, bijv. Pools, Arabisch of Fries.

Met deze activiteit leren leerlingen een Elfje (kort gedicht van 11 woorden) schrijven in hun thuistaal en deze in tweetallen te vertalen naar een andere taal.

In deze activiteit zijn leerlingen op een creatieve manier bezig met taal. Ze maken kamers na uit het boek “It Mûzehûs”. De voertaal voor het verhaal is Fries of Engels.

In deze activiteit leren leerlingen de woorden en beeld uit een prentenboek in een voor hen onbekende taal te koppelen aan het Nederlands. Dit bevordert hun taalleerstrategieën.

In dit project, waarin een meertalig toneelstuk opgevoerd wordt, leren leerlingen op een muzikale manier over verschillende talen.

In deze activiteit leren leerlingen meer over talen die op elkaar lijken en van dezelfde taalfamilie afkomstig zijn: het Fries, Nederlands en Engels.

Met deze activiteit maken leerlingen kennis met alle talen in de klas. Ze leren het woord welkom in verschillende talen d.m.v. een spel (Talen in de klas en gekozen talen)

In deze activiteit leren de leerlingen een meertalig gedicht schrijven. Dat doen ze door andere talen te gebruiken maar ook door eigen ‘geheime’ woorden te verzinnen.

Dit lesplan is bedoeld voor het kennismaken met de app Monstertaal. Met de Monstertaal app maken leerlingen op een speelse manier kennis met verschillende talen.

Door deze activiteit leren leerlingen om een aantal alledaagse voorwerpen non-verbaal te vragen aan hun medeleerlingen. Aan het einde van de les wordt dit gepresenteerd.

Met deze activiteit leren leerlingen, door middel van het gebruiken van voor hen onbekende talen en fantasietaal, strategieën om elkaar te begrijpen.

Met deze activiteit leren leerlingen een kort gedicht (Elfje) schrijven over en in de eigen taal/cultuur. Het Elfje wordt op een silhouet geschreven dat de leerlingen kunnen versieren in de kleuren van de gekozen taal/land/vlag.

Groep

Onder-, midden en bovenbouw

Onder-, midden en bovenbouw

Onder-, midden en bovenbouw

Onderbouw

Onderbouw

Onderbouw

Onder- en middenbouw

Middenbouw

Middenbouw

Middenbouw

Middenbouw

Middenbouw

Midden- en bovenbouw

Midden- en bovenbouw

Midden- en bovenbouw

Bovenbouw

Bovenbouw

Bovenbouw

Het Talen4all-project is een project

van NHL Stenden Hogeschool

en wordt gefinancierd door

de Provinsje Fryslân